ไทเทเนี่ยมผู้ค้าปลีก

 • กองทุนสนับสนุน – $10,000
 • ขบวนแห่:
  • ลอยสาธารณะ
 • กิจกรรมเทศกาล:
  • บูธที่งานเทศกาลอาหาร, มูลนิธิจันทรคติเดิน ฯลฯ
  • แห่ที่นั่ง
  • ตั๋วแผนกต้อนรับ
  • ผสมส่วนตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทูตยี่ห้อ
 • พิมพ์และสื่อออนไลน์กด
  • โฆษณาเต็มหน้าในโปรแกรม
  • โลโก้บนเว็บไซต์ที่จัดกิจกรรม
  • โลโก้ในโปรโมชั่นวัสดุ (โบรชัวร์, เสื้อยืด, โปสเตอร์, โปรแกรมและโฆษณาพิมพ์)
  • ขอบคุณจดหมาย

ลาตินั่มสปอนเซอร์ปลีก

 • กองทุนสนับสนุน- $8,000
 • กิจกรรมเทศกาล
  • บูธที่งานเทศกาลอาหาร, มูลนิธิจันทรคติเดิน ฯลฯ
  • แห่ที่นั่ง
  • ตั๋วแผนกต้อนรับ
  • ผสมส่วนตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทูตยี่ห้อ
 • พิมพ์และสื่อออนไลน์กด
  • พื้นที่โฆษณาที่ใช้ร่วมกันในโครงการ
  • โลโก้บนเว็บไซต์ที่จัดกิจกรรม
  • โลโก้ในโปรโมชั่นวัสดุ (โบรชัวร์, เสื้อยืด, โปสเตอร์, โปรแกรมและโฆษณาพิมพ์)
  • ขอบคุณจดหมาย

ผู้ค้าปลีกทองคำ

 • กองทุนสนับสนุน- $5,000
 • กิจกรรมเทศกาล
  • บูธเล็ก ๆ ที่เทศกาลอาหาร, มูลนิธิจันทรคติเดิน ฯลฯ
  • แห่ที่นั่ง
  • ตั๋วแผนกต้อนรับ
  • ผสมส่วนตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทูตยี่ห้อ
 • พิมพ์และสื่อออนไลน์กด
  • พื้นที่โฆษณาที่ใช้ร่วมกันในโครงการ
  • โลโก้บนเว็บไซต์ที่จัดกิจกรรม
  • ชื่อในโปรโมชั่นวัสดุ (โบรชัวร์, เสื้อยืด, โปสเตอร์, โปรแกรมพิมพ์โฆษณา)
  • ขอบคุณจดหมาย

ผู้ให้การสนับสนุนทางจันทรคติเงิน

 • กองทุนสนับสนุน- $1,000
 • กิจกรรมเทศกาล
  • บูธเล็ก ๆ ที่เทศกาลอาหาร, มูลนิธิจันทรคติเดิน ฯลฯ
  • ตั๋วแผนกต้อนรับ
  • ผสมส่วนตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทูตยี่ห้อ
 • พิมพ์และสื่อออนไลน์กด
  • โลโก้บนโปรแกรม
  • ชื่อบนเว็บไซต์ที่จัดกิจกรรม
  • ชื่อในโปรโมชั่นวัสดุ (โบรชัวร์, เสื้อยืด, โปสเตอร์, โปรแกรมพิมพ์โฆษณา)
  • ขอบคุณจดหมาย

ผู้ให้การสนับสนุนทางจันทรคติบรอนซ์

 • กองทุนสนับสนุน: $500
 • กิจกรรมเทศกาล
  • บูธเล็ก ๆ ที่เทศกาลอาหาร, มูลนิธิจันทรคติเดิน ฯลฯ
  • ผสมส่วนตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทูตยี่ห้อ
 • พิมพ์และสื่อออนไลน์กด
  • ชื่อบนโปรแกรม
  • ชื่อในโปรโมชั่นวัสดุ (โบรชัวร์, เสื้อยืด, โปสเตอร์, โปรแกรมพิมพ์โฆษณา)
  • ขอบคุณจดหมาย

News

7
พ.ย.

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่!

Lorem Ipsum เป็นเพียงข้อความ
7
พ.ย.

เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่!

Lorem Ipsum เป็นเพียงข้อความ

Find us on Facebook

Lunar N.Y.C.

Lunar N.Y.C.